Green Deal convenant houtbouw MRA Amsterdam

Op donderdag 21 oktober, ondertekenden Boris van der Gijp, directeur vastgoed, en Ingrid Hulshoff, portfoliomanager, namens Syntrus Achmea het Green Deal convenant Houtbouw van metropoolregio Amsterdam.

Met dit convenant hebben ruim 80 convenantpartijen de ambitie uitgesproken om vanaf 2025 ten minste 20 procent van de nieuwbouw woningen in de MRA in houtbouw uit te voeren. Overheden, marktpartijen (van startups tot de grote bedrijven) en kennisinstellingen hebben samen afspraken gemaakt om de transitie naar biobased bouwen te versnellen. Zo willen partijen met de Green Deal convenant Houtbouw gebruiken maken van elkaars expertise, processen zo eenvoudig mogelijk maken en steeds in open source en zo transparant mogelijk de opgave en oplossingen bespreken. Een belangrijk onderwerp van het Green Deal convenant Houtbouw is het beschikbaar krijgen van locaties voor houtbouwwoningen.

Daarnaast werken partijen actief samen aan kennisdelen en bekijken partijen of meer stimulerende regelgeving voor houtbouw mogelijk is. Tenslotte werken de betrokken partijen actief samen aan het verbeteren van de businesscases van de keten van houtbouw. Met de schaalsprong en toename van kennis rond houtbouw is de verwachting dat de huidige prijsstelling van houtbouw binnen afzienbare tijd verbeterd zal worden.

Lees hier meer over het convenant. Meer weten over onze visie op houtbouw? Lees dan onze position paper 'Houtbouw, een gezonde belegging.'

Autodelen in besloten kring: ‘Samen Slim rijden The David’ van start

Hoe kun je vraag gestuurd en in besloten kring auto’s laten delen door huurders? Om deze vraag te beantwoorden zijn Centraal Beheer en Syntrus Achmea samen op zoek gegaan naar geschikte locaties. Locaties waar bewoners open staan voor deelmobiliteit en voldaan kan worden aan bepaalde randvoorwaarden, zoals parkeerplaatsen in eigen beheer en aanwezige laadinfrastructuur. Na uitgebreid onderzoek op een aantal verschillende locaties, rolde het appartementen-complex The David in Amsterdam Nieuw-West uit de bus als meest geschikte locatie.

The David, een belegging van BPL Pensioen en het Achmea Dutch Residential Fund (ADRF), is een wooncomplex met 365 huurwoningen waar vooral jonge mensen wonen. Gelegen buiten de ring van Amsterdam en minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Deelmobiliteit zou hier dus echt toegevoegde waarde kunnen bieden voor de bewoners. Daarnaast is de parkeergarage van The David in beheer bij Syntrus Achmea en is de benodigde laadinfrastructuur al aanwezig. Door 2 bewonersonderzoeken leerden we dat er een grote interesse bestond voor autodelen bij The David. Maar ook dat er behoefte was aan een nieuwe abonnementsvorm zonder maandelijkse kosten. Deze wens hebben we meteen doorgevoerd en na een campagne met een eigen website, mailingen en app-berichten, schreven maar liefst 48 bewoners zich in. Op basis van het aantal inschrijvingen en het type abonnementen, zijn in samenwerking met OnzeAuto op 6 december drie elektrische deelauto’s bij The David geplaatst. De komende maanden monitoren we het gebruik en passen we het aantal auto’s aan als dat nodig is. Nieuwe deelnemers kunnen zich inschrijven voor de wachtlijst.

Centraal Beheer Bedrijven, Syntrus Achmea en deelmobiliteit ‘Samen Slim Rijden’ stimuleert autodelen en vermindert de CO₂-uitstoot door de inzet van elektrische auto’s. Zo zorgen we voor meer ruimte op straat en dragen we bij aan een duurzame toekomst. Vanuit Centraal Beheer Bedrijven hebben we de bestaande propositie van ‘Samen Slim Rijden’ vertaald naar een deelmobiliteitspropositie voor vastgoedpartijen. The David is hiervan de pilot. Voor Syntrus Achmea betekent de samenwerking met Centraal Beheer een verdere uitrol van deelmobiliteit, die past in de ambitie om steden en wijken leefbaarder te maken en de huurderstevredenheid te verhogen. De komende tijd hopen we met deze pilot meer kennis en ervaring op te doen over de toepassing van deelmobiliteit.

Mixed use icoon in Utrecht officieel geopend

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma heeft op vrijdag 8 oktober het volledig gerenoveerde en verduurzaamde gebouw House Modernes aan de Lange Viestraat feestelijk geopend. Het pand, dat voorheen bekend stond als De Blauwe Planeet, is ruim twee jaar dicht geweest. Met de verbouwing is de gevel teruggebracht in de stijl van het iconische warenhuis Galeries Modernes, dat tot 1981 op de locatie was gevestigd.

Burgemeester Dijksma: “Vandaag krijgt de Utrechtse binnenstad weer een bezienswaardigheid erbij. Of beter: een fenomeen is terug van weggeweest. Met een nieuwe naam, een modern concept, de aller-slimste voorzieningen én een flinke fietsenstalling. In Galeries Modernes vond je ooit alle producten onder één dak, in House Modernes zitten alle fúncties onder één dak – helemaal van nu.” Het multifunctionele complex telt circa 12.500 m2 en is volledig verhuurd. Namens het Achmea Dutch Retail Property Fund (ADRPF) sloot Syntrus Achmea de afgelopen periode langjarige contracten af met Spaces/IWG, Aldi, SoLow, Geldmaat, Boules Bites Bar, KAUAI en Jamin. Daarnaast huurt de gemeente Utrecht het grootste deel van de kelder voor een openbare fietsenstalling. Deze is op vrijdag 15 oktober officieel geopend.

Syntrus Achmea is overtuigd van de meerwaarde van gebouwen waarin kan worden gewerkt, gewinkeld én ontspannen. Dit type mixed use zorgt voor een betere benutting van de schaarse ruimte in binnensteden. Daarnaast levert het een passend rendement op voor onze institutionele klanten.

Deel deze pagina