Achmea kiest voor klimaatneutrale strategie

Achmea sluit zich aan bij Net-Zero Insurance Alliance. Hiermee onderstrepen we onze ambities op klimaatgebied en committeren we ons aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030, een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2040 en het nastreven van een klimaatneutrale verzekeringsportefeuille uiterlijk in 2050. De Net-Zero Insurance Alliance is een initiatief van de Verenigde Naties. Het brengt toonaangevende verzekeraars wereldwijd bijeen om hun aandeel in de transitie naar een klimaatneutrale economie kracht bij te zetten. Achmea wil daar graag een betekenisvolle bijdrage aan leveren.

Achmea legt de lat hoog Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur over deze belangrijke stap: “We leggen de lat hoog voor onszelf. Vanuit onze visie ‘Duurzaam Samen Leven’ willen wij duurzame waarde creëren voor onze klanten, onze medewerkers, ons bedrijf én de samenleving. Door nu zoveel mogelijk te versnellen, nemen we verantwoordelijkheid en schuiven we die niet door naar de toekomst. Vorige generaties konden op ons rekenen; komende generaties mogen dat ook. Klimaatverandering is een belangrijk thema voor Achmea. We helpen onze klanten en de samenleving bij deze transitie. En samen met partners zetten we ons in om verdere klimaatverandering tegen te gaan. De toetreding tot de Net-Zero Insurance Alliance past daar perfect in.”

Actieve bijdrage aan het Insured Emissions initiatief Met de duurzaamheidsambities en het toetreden tot de Net-Zero Insurance Alliance verbindt Achmea zich aan een transitiepad dat is gebaseerd op Science Based Targets. In lijn daarmee dragen we ook actief bij aan het initiatief Insured Emissions van het Platform for Carbon Accounting Financials (PCAF). Via dit initiatief ontwikkelen we een standaard voor het meten en rapporteren over CO₂-emissies van verzekeringsportefeuilles.

Klimaatbudget voor medewerkers

Achmea biedt medewerkers vanaf 1 januari 2023 de mogelijkheid gebruik te maken van een eenmalig klimaatbudget van € 2.500 netto. Duurzaamheid is een van de grootste opdrachten van deze tijd: de klimaatverandering stoppen en onze aarde leefbaar houden.

Achmea is van mening dat dit niet alleen een opdracht is voor overheden en industrieën maar dat iedereen hierin op zijn eigen niveau een rol heeft. Ook werkgevers en werknemers. Vanuit de verantwoordelijkheid die Achmea als maatschappelijk betrokken organisatie voelt op het vlak van duurzaamheid en klimaat, kunnen medewerkers gebruik maken van een zogenoemd klimaatbudget. Dit klimaatbudget bedraagt € 2.500 netto (voor parttimers naar rato) en kunnen medewerkers besteden aan producten en diensten die bijdragen aan de verbetering van de duurzaamheid en het klimaat, bijvoorbeeld door het terugdringen van CO₂-uitstoot. Dit budget kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de aanschaf van zonnepanelen, een warmtepomp of energiezuinig witgoed. Maar ook bij de aanschaf van een elektrische fiets, een elektrische auto of laadpaal. Of voor isolatie van de woning.

Afhankelijk van het bestedingsdoel, kan dit budget ook een besparing op de maandelijkse energierekening opleveren. Daarmee kan met dit budget naast waarde voor milieu en klimaat, ook directe financiële waarde voor de medewerker worden gecreëerd. Medewerkers die het budget hiervoor niet kunnen of willen gebruiken, kunnen aan het einde van de bestedingsperiode (2025) het budget investeren in een groenfonds. Het thema duurzaamheid en het creëren van waarde voor de samenleving passen bij de coöperatieve identiteit en strategie van Achmea: een bijdrage leveren aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving.

Deel deze pagina