Nabestaandendesk Syntrus Achmea: de 'S' van ESG ten voeten uit!

‘Beleggen met betekenis’, de merkbelofte van Syntrus Achmea voor vastgoed en hypotheken. Een mooi nieuw initiatief waarmee wij een verschil willen maken voor onze hypotheekklanten is onze nieuwe Nabestaandendesk.

Voorheen was er na het overlijden van een hypotheekklant geen persoonlijk contact met de nabestaanden en was er geen sprake van een centraal aanspreekpunt. Tijd om dit te veranderen. In november zijn wij gestart met het sturen van een handgeschreven condoleance kaartje naar de nabestaanden.

Ook zijn er aanpassingen gedaan in de manier van communiceren met de nabestaanden: na een melding van overlijden nemen wij persoonlijk contact op met de nabestaanden en communicatiemiddelen als websites en brieven zijn herschreven met een persoonlijke touch. Daarnaast bespreken wij met de nabestaanden de financiële gevolgen van het overlijden van hun geliefde voor hun eigen hypotheek. Waar problemen ontstaan door bijvoorbeeld het wegvallen van inkomen, denken wij waar mogelijk mee over oplossingen zodat de achtergebleven partner of aanverwanten kunnen blijven wonen in de woning.

Zo kunnen wij overwegen de maandlasten te verlagen, of een deel aan overwaarde op te nemen in de hypotheek. In het interview verderop in deze editie vertelt Nancy van der Pas, senior medewerker Nabestaandendesk, vol trots over de Nabestaandendesk. Terecht! Want op deze manier kunnen wij ook in 2022 onze klanten tot steun zijn in het rouwproces.

Lees hier meer

Duurzamer Wonen met Syntrus Achmea

Uit onderzoek blijkt dat onze hypotheekklanten niet altijd op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor het verduurzamen van hun woning. Als ze hier wel van op de hoogte zijn, is het vaak onduidelijk voor hen waar ze moeten beginnen met deze verduurzaming. In 2021 hebben wij middels twee acties onze klanten geïnformeerd over de diverse mogelijkheden van verduurzaming én hen gestimuleerd hier ook echt mee te starten. Klanten van Syntrus Achmea met een woonhuis met energielabel A of lager zijn via één of meerdere brieven geïnformeerd over de mogelijkheden van verduurzaming. Daarbij hebben wij klanten een korting van € 250 aangeboden op investeringen die bijdragen aan het verduurzamen van hun woning, zoals de installatie van zonnepanelen of het aanbrengen van isolatie. Een sympathieke en succesvolle aanpak; in totaal zijn circa 40.000 klanten geïnformeerd over de mogelijkheden voor het verduurzamen van hun woning. Ruim 3.000 klanten hebben op basis van deze informatie een duurzaamheidsprofiel aangevraagd dat inzage geeft in hun huidige energielabel met gerichte tips en adviezen om hun woning te verduurzamen. Ruim 750 klanten hebben dankzij dit initiatief daadwerkelijk hun woning verduurzaamd. Naast het bijdragen aan de reductie van de CO₂-uitstoot, kunnen wij met de opgedane klantervaringen toekomstige activiteiten, voor alle hypotheekmerken, nog succesvoller maken. Het thema duurzaamheid vraagt om een consistente en structurele aanpak. Vanuit deze aanpak en ervaring ontwikkelen wij de optimale klantreis. Dit geeft ons de mogelijkheid om nog nadrukkelijker het gesprek met onze klanten aan te gaan, op momenten dat klanten hier voor openstaan.

Dashboard Duurzaamheid Hypotheken

Bij Syntrus Achmea zetten wij dus vol in op activiteiten die erop gericht zijn onze hypotheekklanten te stimuleren hun woning te verduurzamen. Activiteiten zoals de actie ‘Duurzamer Wonen met Syntrus Achmea’. Om te onderzoeken hoe effectief deze acties zijn, zijn wij gestart met het monitoren van al onze activiteiten op het gebied van verduurzaming. In november 2021 is de eerste versie van het dashboard Duurzaamheid opgeleverd. Dit dashboard omvat informatie over de energielabels binnen onze hypotheekportefeuilles. Naast de huidige stand van zaken brengen we ook de verschuivingen in kaart. Zo volgen we de status van de energielabels van nieuwe en vertrekkende klanten én de verandering van energielabels bij klanten die hun woning verduurzamen of een nieuw (definitief) energielabel aanvragen. Daarnaast zijn er concrete plannen voor uitbreiding van het dashboard Duurzaamheid Hypotheken, om zaken inzichtelijk te maken als:

  • Het gebruik van verduurzamingsmogelijkheden binnen de hypotheek, zoals het extra lenen voor energiebesparende voorzieningen.
  • Het hypotheekadviesgesprek, in hoeverre is duurzaamheid als onderwerp besproken in dit adviesgesprek.

Het dashboard Duurzaamheid geeft al inzicht in de ontwikkeling van de energielabels binnen onze hypotheekportefeuille, binnenkort volgen er meer inzichten. Met deze informatie kunnen wij, samen met onze klanten, nog concreter aan de slag met het verduurzamen van de woningen in Nederland.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Deel deze pagina